Svendborg Skolebio FAQ

 

Hvordan køber jeg et medlemskab?

Der er online tilmelding - hold øje med perioden her på hjemmesiden og på Facebook.

Der kan efterfølgende købes abonnementer ved holdenes første filmforevisning. Der kan ikke garanteres plads på holdet.

Hvad koster et medlemskab?

Det koster 160,00 kr. + kortgebyr. Prisen er den samme, hvad enten du er barn eller voksen.

Hvordan og hvornår får jeg mit medlemskort?

Når du har tilmeldt dig Svendborg Skolebio, får du efterfølgende, via din mail, en bekræftelse af købet, hvor medlemskortet er vedhæftet. Du skal selv printe dit medlemskort ud, klippe det til og få det skannet af Svendborg Skolebio, inden du går ind i biografsalen.

Hvordan opbevarer jeg mit medlemskort imellem filmene?

Var du medlem af Svendborg Skolebio sidste år, har du fået en keyhanger udleveret. Denne bedes du indsætte dit nye medlemskort i. Er det første gang du er medlem af Svendborg Skolebio, får du udleveret en keyhanger ved første filmforevisning. Denne skal medbringes hver gang.

Kan jeg som voksen købe et medlemskab?

Forældre og andre voksne er velkomne til at købe et medlemskab.  

Kan før-skolebørn/den ældste årgang i Svendborg Kommunes dagtilbud komme i Svendborg Skolebio?

Ja. Det kræver dog, at man følges med en voksen, som også har købt et medlemskab. Forældre er selv ansvarlige for at børnene er modne nok til at se filmene på det tilmeldte hold.

Kan der købes medlemskab til søskende, som ikke går i skole?

Ja. Det kræver dog, at man følges med en voksen, som også har købt et medlemskab. Forældre er selv ansvarlige for at børnene er modne nok til at se filmene på det tilmeldte hold.

Kan der købes enkeltbilletter?

Nej, dette er ikke muligt, da vi betaler filmleje forud efter antallet af medlemmer, der er tilmeldt på holdene. Der kan i stedet købes medlemskab ved første filmforevisning, i det omfang, der er flere pladser på holdet.

Hvilket hold skal mit barn tilmeldes?

Svendborg Skolebio har følgende tre hold:

Hold 1, som henvender sig til før-skolebørn i dagtilbud -2. klasse.

Hold 2 – som henvender sig til børn i 3.-5. klasse.

Teenholdet – som henvender sig til børn i 6.-8. klasse. 9. og 10. klasser er også velkomne her.

Forældre er selv ansvarlige for at børnene er modne nok til at se filmene på det tilmeldte hold. Svendborg Skolebio overholder Medierådets aldersvurdering.

Svendborg Skolebio anbefaler at en voksen tilmelder sig sammen med de yngste skolebørn på hold 1.

Hvilken ugedag skal jeg i Svendborg Skolebio?

Hold 1 er programsat til lørdag og søndag kl. 10.00 i samme weekend.

Hold 2 er programsat til mandag og tirsdag kl. 16.15 i samme uge.

Hold 3 er programsat til onsdag kl. 16.15 (Star Wars-filmen den 8/3-2017 starter kl. 16.00)

Kan jeg selv bestemme om jeg vil i biografen lørdag eller søndag på hold 1 og mandag eller tirsdag på hold 2?

Det er i år dig selv der bestemmer hvilken ugedag du skal i skolebio. Husk derfor at aftale med dine klassekammerater, hvilken dag I skal i biografen, da I har to mulige dage at vælge imellem.

Kan jeg komme en anden dag end den dato der er anført på mit medlemskort?

Du skal som udgangspunkt komme den dag der står på dit medlemskort.
For hold 1 er spilledagene lørdag og søndag i samme weekend. For hold 2 er spilledagene mandag og tirsdag i samme uge. Er du forhindret i at komme den planlagte spilledato, kan du komme den anden spilledag. Vi kan dog ikke garantere en plads. Du vil skulle vente til sidst for at se, om der er en ledig plads. 

Hvorfor skal jeg oplyse min fødselsdato ved tilmelding?

Disse oplysninger skal bruges af Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF), som Svendborg Skolebio er organiseret under. Oplysningerne anvendes ikke af en tredje part.

Skal jeg sidde på en bestemt plads i biografen?

Nej! Man må sætte sig, hvor man har lyst – men kom i god tid, hvis I er mange, der gerne vil sidde sammen. Svendborg Skolebios voksne forbeholder sig ret til at rykke jer sammen, så vi undgår enkelte tomme stole. Så bliver der plads til alle, der har købt medlemskab.

Jeg har mistet mit medlemskort, hvad gør jeg?

I tilfælde af mistet medlemskort, skal du selv printe et nyt. Har du ikke et medlemskort, kan du ikke komme ind og se filmen.

Jeg har ikke en printer hjemme?

Vi må henstille til at få printet medlemskortet ud hos andre eller på biblioteket.

Kan jeg få refunderet mit købte medlemskab?

Nej, der er bindende tilmelding.

Hvor hurtigt kan jeg forvente svar, hvis jeg henvender mig via Facebook eller via svendborgskolebio@gmail.com?

Svendborg Skolebios bestyrelse vil svare hurtigst muligt.
Vi vil dog henlede opmærksomheden på, at vi er frivillige med jobs og familier ved siden af bestyrelsesarbejdet.

Kan Scala svare på mine Skolebio spørgsmål?

Nej. Svendborg Skolebio lejer sig ind hos Scala. Scala kan kun svare på spørgsmål omkring filmenes spilletider og Gufbilletter. Andre spørgsmål skal rettes til Svendborg Skolebio via facebook eller svendborgskolebio@gmail.dk.